Opdateret : 24-06-2018

Ups
Vi Lejere nr.2 2018
Medlemsbladet Maj

Ups
Vi Lejere nr.1 2018
Medlemsbladet Februar

Ups
Vi Lejere nr.4 2017
Medlemsbladet Oktober--------------------------------------------------------

Rotterne indtager Åbenrå
Læs/se her !
Nu med video !

_______________________________________________________

Hvorfor skal vores medlemmer forsat leve med skimmelsvamp?
Sådan har lejerne oplevet deres skimmelsvamp i det bestående lejemål.
Lejernes LO vil fremover beskrive i både ord og foto omkring de enkelt lejere, som er kommet eller vil komme i klemme i sådan sager. Det er ikke ligefremme nogen gode oplevelser som vores medlemmer har oplevet.
Lad os begynde med sager som med al tydelighed siger alt i sådanne situationer.
Lejernes LO beskriver her kun et enkelte eksemple, der er mange andre beskrevet, hvis du vil læse dem.
Her er et eksempel:
______________________________________________________________

Hvad stiller lejerne op når de bor med skimmelsvamp og vil fraflytte lejemålet?
Det oplevet en polsk familie, som henvendte sig til os da de ”ikke” kendte reglerne (loven). Vi gik ind i sagen. Læserne af denne sag skal lige vide, at man fra udlejers side først havde forsøgt at få lejerne smit ud, men det lykkes ikke ved udlejeres advokat. Med vores hjælp i retten i Kolding fik vi medhold således at de kunne blive boende.
Ejendommen er beliggende Jellingvej 10 A, Vejle
Nå tilbage til sagen omkring skimmelsvamp. Da den kære udlejer ville have et syn, blev der sat en dato og Lejernes LO mødte op. Hvem kom ikke, det var udlejer og vi fik således syn for sagen med skimmelsvamp rundt omkring i lejemålet.
Lejeren havde selv i bo perioden, taget foto som tydeligt siger, hvad det hele drejer sig om.
ups Ups

Vi havde sagen i Huslejenævnet, som gav det resultat, at lejerne fik medhold og udlejer ankede den så til boligretten. Alt sammen for at trække sagen ud, ganske simpelthen for at undgå at betale det krav lejerne havde at få sit depositum udbetalt.
Det hele ente med at retten gav vores medlemmer medhold, og udlejeren skulle tilbagebetale depositum.
For god ordens skyld kan vi oplyse at udlejer var Vestjydsk Ejendomme ApS, hvis andre skulle komme i samme situation.
Vi er efterfølgende blevet bekendt med at ejendommen er blevet sat til salg.

____________________________________________________________

Udlejere har gang på gang givet udtryk for at vores medlemmer ikke lufter nok ud, så fugtighed og skimmelsvamp bliver fjernet.
Som du kan læse er der i ca. 99 % ikke tale om at det er lejerens skyld, nej der er tale om at bygningen ikke er holdt vedlige og således danner fugt og skimmelsvamp.
Hvordan har du oplevet det hos dig?
Vil du vide mere omkring, hvor der har været skimmelsvamp i eller på en adresse, du står med så kontakt os, for yderligere information kom på vort kontor og få en snak med den sagkyndige på det område.
Som medlem kan du få alle de informationer du vil have omkring skimmelsvamp m.v.
I vores afdeling (Lejernes LO Horsens ) har vi nu gennem årene – siden 1980erne – oplevet gang på gang at lejerne er løbet ind i en mur. Nu er situationen den at kommunerne ikke lever op til, hvad man skal gøre, når der er tale om skimmelsvamp.
Der er stadigvæk store problemer med disse sager, og heller ikke vores retssystem virker, så hvad skal lejerne virkelig stille op med det?
Alt dette kan vi give dig information om, det er nemlig sådan, at som lejere er der ikke ret meget at komme efter, hvis og når der opstår skimmelsvamp.
Vi vil nu fremover beskrive sagerne, som lejerne og vi oplever det gang på gang, og det er simpelthen ikke kedeligt men også meget skuffende, at vi i dagens Danmark må leve med sådanne tilstande.
Hvad hjælper det, at man fra politisk side på Christiansborg prøver at hjælpe, når vi har et system, der ikke virker?
Du kan gå ind og læse om, hvad og hvordan det er i din by, sådan som vi og lejerne har oplevet det.
Vi kan ikke nå at skrive omkring alle de mange sager, som bliver flere og flere og imedens bliver vores medlemmer mere og mere syge, og man skærer ned på hjælp, når man først er blevet syg.


 

Skaf medlemmer til LLO Horsens

Det er en menneskeret at have en ordentlig bolig.
Man kan ikke sætte mennesket i centrum uden også at sætte boligen i centrum.
Alligevel har mange problemer med at få en god og ordentlig bolig.
Det må der gøres noget ved, og du kan give dit bidrag ved at være med til at skaffe flere medlemmer til Lejernes LO Horsens afdeling.
For uden mange medlemmer kan vi ikke opnå de resultater, som lejerne ønsker.
Når du skaffer nye medlemmer til LLO er du med til at forbedre vores muligheder for at hjælpe dig. For kun hvis vi sammen er stærke, kan sagerne vindes og lovgivningen forbedres.
Lejernes eneste mulighed for at få rimelige boligforhold er at stå sammen i Lejernes LO
Husk dette når du eventuelt tale med andre som bor til leje.

Her bor Llo - Horsens på hulvej 21.

 

 

 

 

Sover Datatilsynet
læs her !

LLO-Horsens:
Udlejer-direktør kaster snavs på lejerne læs her !

 

Er lejerene bagerst i køen ?
LÆS HER !


Ønsker du at modtage et nyhedsbrev 4-6 gange årligt og er medlem af Lllo-Horsens så

Et Godt Tilbud
LÆS HER

 

Kontor: Hulvej 21 - 8700 Horsens
Åbningstid for personlig sagsbehandling :
Torsdag kl. 18,30 til 19,30


E-mail besvares kun hvis du er medlem.
Husk navn adr. og telefon nr. Send e-mail
Telefon: 75 62 66 00
info@llo-horsens.dk