Opdateret : 13-02-19

Ups
Vi Lejere nr.1 2019
Medlemsbladet Februar

Ups
Vi Lejere nr.4 2018
Medlemsbladet November

Ups
Vi Lejere nr.3 2018
Medlemsbladet SeptemberHorsens og Omegns Lejerforening

_____________________________________________________

Lejernes LO stopper ikke kampen mod den ghettopakke som Folketinget har vedtaget.

Læs her

_____________________________________________________

Hvorfor skal vores medlemmer forsat leve med skimmelsvamp?
Sådan har lejerne oplevet deres skimmelsvamp i det bestående lejemål.
Lejernes LO vil fremover beskrive i både ord og foto omkring de enkelt lejere, som er kommet eller vil komme i klemme i sådan sager. Det er ikke ligefremme nogen gode oplevelser som vores medlemmer har oplevet.
Lad os begynde med sager som med al tydelighed siger alt i sådanne situationer.
Lejernes LO beskriver her kun et enkelte eksemple, der er mange andre beskrevet, hvis du vil læse dem.
Her er et eksempel:
______________________________________________________________

Gæt ja gæt hvilken ejendom der her er tale om?
En oplevelse som vores medlem kom ud for i sin lejlighed.
Vort medlem kontaktede udlejer omkring fugt og mangler – måske skimmelsvamp – som kan føre med til sundhedsmæssige forhold. Der sker intet med baggrund heri.

Ups

Vi gik ind i sagen og skrev til den pågældende kommune for at få konstateret hvilken skimmelsvamp der var. Der gik tid med det, og fint så oplyste at man fra kommunens side, at de ikke ville foretage sig noget på grund af at vort medlem fraflytter.
Så er det, vi nu stiller os noget uforstående overfor, at der dels går lang tid før kommunen tager sig tid til at behandle en sag, og det medens lejeren skal affinde sig med sådanne forhold. Og nu hvor lejeren er flyttet, så kan udlejer blot male over og genudleje lejemålet, uden at den nye lejer ved noget.
Som vi oplever det, så er der tale om noget af et stort problem for vores medlemmer.
Vi skriver ikke hvilken ejendom der er tale om – nå det ved du nok, men hvis ikke, så kontakt os venligst på kontoret.


 

____________________________________________________________

Udlejere har gang på gang givet udtryk for at vores medlemmer ikke lufter nok ud, så fugtighed og skimmelsvamp bliver fjernet.
Som du kan læse er der i ca. 99 % ikke tale om at det er lejerens skyld, nej der er tale om at bygningen ikke er holdt vedlige og således danner fugt og skimmelsvamp.
Hvordan har du oplevet det hos dig?
Vil du vide mere omkring, hvor der har været skimmelsvamp i eller på en adresse, du står med så kontakt os, for yderligere information kom på vort kontor og få en snak med den sagkyndige på det område.
Som medlem kan du få alle de informationer du vil have omkring skimmelsvamp m.v.
I vores afdeling (Lejernes LO Horsens ) har vi nu gennem årene – siden 1980erne – oplevet gang på gang at lejerne er løbet ind i en mur. Nu er situationen den at kommunerne ikke lever op til, hvad man skal gøre, når der er tale om skimmelsvamp.
Der er stadigvæk store problemer med disse sager, og heller ikke vores retssystem virker, så hvad skal lejerne virkelig stille op med det?
Alt dette kan vi give dig information om, det er nemlig sådan, at som lejere er der ikke ret meget at komme efter, hvis og når der opstår skimmelsvamp.
Vi vil nu fremover beskrive sagerne, som lejerne og vi oplever det gang på gang, og det er simpelthen ikke kedeligt men også meget skuffende, at vi i dagens Danmark må leve med sådanne tilstande.
Hvad hjælper det, at man fra politisk side på Christiansborg prøver at hjælpe, når vi har et system, der ikke virker?
Du kan gå ind og læse om, hvad og hvordan det er i din by, sådan som vi og lejerne har oplevet det.
Vi kan ikke nå at skrive omkring alle de mange sager, som bliver flere og flere og imedens bliver vores medlemmer mere og mere syge, og man skærer ned på hjælp, når man først er blevet syg.


 

Skaf medlemmer til LLO Horsens

Det er en menneskeret at have en ordentlig bolig.
Man kan ikke sætte mennesket i centrum uden også at sætte boligen i centrum.
Alligevel har mange problemer med at få en god og ordentlig bolig.
Det må der gøres noget ved, og du kan give dit bidrag ved at være med til at skaffe flere medlemmer til Lejernes LO Horsens afdeling.
For uden mange medlemmer kan vi ikke opnå de resultater, som lejerne ønsker.
Når du skaffer nye medlemmer til LLO er du med til at forbedre vores muligheder for at hjælpe dig. For kun hvis vi sammen er stærke, kan sagerne vindes og lovgivningen forbedres.
Lejernes eneste mulighed for at få rimelige boligforhold er at stå sammen i Lejernes LO
Husk dette når du eventuelt tale med andre som bor til leje.

Her bor Llo - Horsens på hulvej 21.

 

 

Lejernes LO Horsens satte sine aftryk.
Læs her !

 

Sover Datatilsynet
Læs her !

LLO-Horsens:
Udlejer-direktør kaster snavs på lejerne Læs her !

 

Er lejerene bagerst i køen ?
LÆS HER !Et Godt Tilbud
LÆS HER

 

Kontor: Hulvej 21 - 8700 Horsens
Åbningstid for personlig sagsbehandling :
Torsdag kl. 18,30 til 19,30


E-mail besvares kun hvis du er medlem.
Husk navn adr. og telefon nr. Send e-mail
Telefon: 75 62 66 00
info@llo-horsens.dk